50.Dönem MTTB Genel Yönetim Kurulu

Genel Başkanlık
İkinci Başkanlık
Erzurum İcra Konseyi Başkanlığı
İzmir İcra Konseyi
Konya Temsilcilği
Kayseri Temsilciliği
Trabzon Temsilciliği