50.Dönem MTTB Genel Yönetim Kurulu

Genel Başkanlık
İkinci Başkanlık
İzmir İcra Konseyi
Erzurum İcra Konseyi Başkanlığı
Kayseri Temsilciliği
Konya Temsilcilği
Trabzon Temsilciliği